Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: územný systém ekologickej stability
Termín v slovenskom jazyku:

územný systém ekologickej stability

Termín v anglickom jazyku:

territorial system of ecological stability

definícia termínu:
Definícia:
je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine; základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno a)
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: