Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: lokalita
Termín v slovenskom jazyku:

lokalita

Termín v anglickom jazyku:

location

1. definícia termínu:
Definícia:
je geograficky určené územie, ktorého hranice sú jasne vymedzené.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno za)
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je geografická poloha zariadenia a prevádzkarne.
Zdroj k definícii:
Dokument: Nariadenie 2024/1244  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 3, bod 3.
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1244 z 24. apríla 2024 o oznamovaní environmentálnych údajov z priemyselných zariadení, o zriadení portálu priemyselných emisií, a o zrušení nariadenia (ES) č. 166/2006
Link k definícii:

Kategórie: