Strategické dokumenty

identifikátor názov
NSOB97 Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku