Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky zákony Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Medzinárodné dohovory

identifikátor názov
18R2012 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES