Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky zákony Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Zbierka zákonov SR

predpis názov
146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia
190/2023 Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
248/2023 Vyhláška MŽP SR o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
251/2023 Vyhláška MŽP SR o kvalite palív