ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Všetky zákony Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Medzinárodné dohovory

identifikátor názov
AD98 Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor)