Strategické dokumenty

identifikátor názov
PPMZR14 PROGRAM PREVENCIE A MANAŽMENTU ZOSUVNÝCH RIZÍK (2014 –2020)-AKTUALIZÁCIA