Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky zákony Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Právne predpisy EÚ

predpis názov
2014R0517 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014zo 16. apríla 2014o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006
2014R1357 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc