ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

F

sú prírodné alebo antropogénne geologické procesy vyvolávajúce zmenu podmienok, vrámci ktorých sa vyvíjajú svahové pohyby. Faktory svahových pohybov sa prejavujú v zmene stupňa stability svahu.

je prostriedok, ktorý slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

je funkcia, ktorú plní prírodný zdroj v prospech iného prírodného zdroja alebo verejnosti.